Son Yazılar
Ana Sayfa / Misyon

Misyon

Kulaberler Kültürel Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği‘nin misyonu ve faaliyetleri aşağıdaki listede maddeler halinde sıralanmıştır.En büyük amacımız kültürel yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaktır.

  • Kulaberler arasındaki sosyal,kültürel,ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı yaşatmak,yöremize ait gelenek ve göreneklerimizi nesilden nesile aktarmak
  • Güncel konularla ilgili seminer,panel ve konferans düzenlemenin dışında derneğin amacı doğrultusunda gazete,dergi,broşür,afiş ve matbaa çıkartmak
  • Folklor’e gönül vermiş kişiler için folklor kursları açmak ya da açtırmak
  • Sel,deprem,toprak kayması ve buna benzer doğal afetlerde yardıma muhtaç insanlarımıza yardımcı olmak konusunda gönüllü olmak
  • Başta Kulaberler’in olmak üzere yardıma muhtaç insanlarımızın ekonomik sorunlarını çözmek
  • Yardıma muhtaç öğrencilerin barınma,kitap ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve burs alabilmelerini sağlamak
  • Yöremiz insanının istihdam sorununa çözüm bulmak adına gerekli mercilerle iletişim kurmak
  • Derneğimiz üyeleri arasında sportif faaliyetleri arttırmak ve bu amaçla organizasyonlar düzenlemek
  • Yöremiz insanı için vakit geçirebilmek ve zamanı aktif kullanabilmek adına 2908 sayılı kanunun 90.maddesi gereğince lokal ve şube açarak hizmete sunmak
  • Derneğin üst kısımda bulunan maddeleri gerçekleştirebilmesi için toplantılar,geziler,bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenlemek,arşiv,plan ve proje oluşturmak,taşınmaz elde etmek ve fazlasını satmak

şeklindeki faaliyetlerimiz misyonumuzu ve amacımızı oluşturmaktadır.

Scroll To Top